Zapnutie alebo vypnutie miznúcich správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Ak zapnete funkciu miznúcich správ, môžete v aplikácii WhatsApp posielať správy, ktoré časom zmiznú. Môžete si vybrať, či majú správy zmiznúť po 24 hodinách, 7 dňoch alebo 90 dňoch. Funkciu miznúcich správ môžete zapnúť v rámci viacerých existujúcich chatov. Nové správy odoslané v chate tak zmiznú po určenom čase. Najnovšie nastavenie sa vzťahuje na nové správy v chate. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na správy, ktoré boli odoslané alebo prijaté pred zapnutím miznúcich správ.
Zapnutie miznúcich správ
Každý používateľ môže zapnúť miznúce správy v individuálnom chate. Keď sú miznúce správy zapnuté, nové správy v chate zmiznú po nastavenom trvaní.
 1. Otvorte chat v aplikácii WhatsApp.
 2. Kliknite na meno kontaktu.
 3. Kliknite na Miznúce správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, kliknite na Pokračovať.
 4. Vyberte 24 hodín, 7 dní alebo 90 dní.
 5. Vyberte chaty, v ktorých chcete túto funkciu zapnúť.
 6. Klepnite na ikonu
  .
Vypnutie miznúcich správ
Každý používateľ môže miznúce správy kedykoľvek vypnúť. Po vypnutí nové správy odoslané v chate viac nebudú miznúť.
 1. Otvorte chat v aplikácii WhatsApp.
 2. Kliknite na meno kontaktu.
 3. Kliknite na Miznúce správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, kliknite na Pokračovať.
 4. Vyberte možnosť Vypnúť.
 5. Vyberte chaty, v ktorých chcete túto funkciu vypnúť.
 6. Klepnite na ikonu
  .
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie