วิธีจัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของคุณใน WhatsApp ได้ โปรดทราบว่าไม่สามารถปิดใช้งานใช้ฟีเจอร์นี้ได้
ตัวเอียง
หากต้องการทำข้อความให้เป็นตัวเอียง ให้ใส่ขีดล่างก่อนและหลังข้อความ ดังนี้
_ข้อความ_
ตัวหนา
หากต้องการทำข้อความให้เป็นตัวหนา ให้ใส่ดอกจันก่อนและหลังข้อความ ดังนี้
*ข้อความ*
ขีดทับ
หากต้องการขีดทับข้อความ ให้ใส่เครื่องหมายตัวหนอนก่อนและหลังข้อความ ดังนี้
~ข้อความ~
โมโนสเปซ
หากต้องการใช้โมโนสเปซกับข้อความเพื่อให้อักขระแต่ละตัวมีพื้นที่ความกว้างเท่ากัน ให้เพิ่มแบ็กทิกสามตัวก่อนและหลังข้อความ ดังนี้
```ข้อความ```
หมายเหตุ:
คุณสามารถใช้ทางลัดสำหรับ Android และ iPhone ได้อีกด้วย
  • Android: แตะข้อความที่กำลังป้อนในช่องข้อความค้างไว้ แล้วเลือกตัวหนาตัวเอียง หรือเพิ่มเติม
    แตะเพิ่มเติม
    เพื่อเลือกขีดทับหรือโมโนสเปซ
  • iPhone: แตะข้อความที่กำลังป้อนในช่องข้อความค้างไว้ > เลือกหรือเลือกทั้งหมด > B_I_U จากนั้นเลือกตัวหนาตัวเอียงขีดทับ หรือ โมโนสเปซ
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่