Zwalnianie miejsca w WhatsApp

Android
iPhone
Możesz sprawdzić, ile miejsca zajmuje WhatsApp na urządzeniu i zwolnić miejsce, usuwając rzeczy.
Wyświetl pamięć
 1. Na karcie CZATY kliknij
  > Ustawienia.
 2. Dotknij Pamięć i dane > Zarządzaj pamięcią.
Informacja o ilości miejsca zajmowanego na urządzeniu przez WhatsApp jest wyświetlana u góry ekranu.
Przeglądanie i usuwanie rzeczy
Pamięć można zwolnić, usuwając rzeczy, które zajmują dużo miejsca lub zostały wielokrotnie przekazane dalej. Można także usuwać rzeczy według czatów.
Przeglądanie rzeczy
 1. Na karcie CZATY kliknij
  > Ustawienia.
 2. Dotknij Pamięć i dane > Zarządzaj pamięcią.
 3. Dotknij Wielokrotnie przekazane, Większe niż 5 MB lub wybierz dany czat.
 4. Dotknij ikony sortowania, aby posortować według Najnowszych, Najstarszych lub Największych.
  • Rozmiar pliku jest podany w górnym rogu rzeczy.
 5. Dotknij elementu, aby go przejrzeć. Możesz także:
  • Wyświetlić z którego czatu pochodzi dany element i kiedy został wysłany: dotknij więcej
   > Pokaż w czacie.
  • Oznaczyć element gwiazdką lub usunąć gwiazdkę: kliknij
   lub
   .
Usuwanie rzeczy
Jeśli zdecydujesz się usunąć rzecz, zostanie ona usunięta z Twoich multimediów WhatsApp. Usunięte rzeczy mogą być nadal zapisane na urządzeniu. Jeśli masz wiele kopii danej rzeczy, musisz usunąć wszystkie kopie, aby zwolnić miejsce.
 1. Na karcie CZATY kliknij
  > Ustawienia.
 2. Dotknij Pamięć i dane > Zarządzaj pamięcią.
 3. Dotknij Wielokrotnie przekazane, Większe niż 5 MB lub wybierz dany czat.
 4. Możesz teraz:
  • Usunąć wszystkie elementy: dotknij Wybierz wszystko, jeśli chcesz usunąć wszystkie elementy jednocześnie.
  • Usunąć poszczególne elementy: dotknij i przytrzymaj element, który chcesz usunąć. Wybrać dodatkowe elementy, aby usunąć wiele elementów jednocześnie.
 5. Kliknij
  .
  • Wybierz Usuń elementy z gwiazdką, aby usunąć elementy oznaczone gwiazdką.
  • Wybierz Usuń wszystkie kopie, aby usunąć duplikaty.
 6. Kliknij USUŃ.
Usuwanie elementów przez wyszukiwanie
Poszczególne rzeczy można również usuwać, korzystając z funkcji wyszukiwania.
 1. Na karcie CZATY kliknij
  .
 2. Stuknij Zdjęcia, Wideo lub Dokumenty.
 3. Dotknij rzeczy, którą chcesz usunąć.
 4. Dotknij więcej
  > Usuń.
  • Można także dotknąć Usuń multimedia w tym czacie.
 5. Kliknij USUŃ.
Alerty o małej ilości pamięci
Jeśli ilość dostępnej pamięci na urządzeniu będzie krytycznie niska, aplikacja WhatsApp może nie działać prawidłowo. W takim przypadku może zostać wyświetlony monit o zwolnienie miejsca, aby dalej korzystać z aplikacji.
Miejsce można również zwolnić, usuwając aplikacje lub wideo, zdjęcia oraz pliki zapisane na telefonie, które zajmują dużo miejsca. Aby dowiedzieć się więcej o zwalnianiu pamięci na telefonie poza aplikacją WhatsApp, skontaktuj się z producentem telefonu.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie