Jak uvolnit místo v úložišti pomocí aplikace WhatsApp

Android
iOS
V aplikaci WhatsApp máte možnost zjistit, kolik místa na vašem zařízení samotná aplikace zabírá, a odstraněním položek můžete místo uvolnit.
Upozornění: Před odstraněním jakéhokoli obsahu z telefonu vám doporučujeme vytvořit si zálohu. Jak zálohovat na iCloud, si přečtěte v tomto článku.
Jak zobrazit informace o úložišti
 1. Přejděte do Nastavení aplikace WhatsApp.
 2. Klepněte na Úložiště a data > Správa úložiště.
Místo, které WhatsApp v zařízení zabírá, se zobrazuje v horní části obrazovky.
Prohlížení a odstraňování položek
Místo v úložišti můžete uvolnit tak, že odstraníte položky, které zabírají mnoho místa, nebo mnohokrát přeposlané položky. Položky také můžete smazat pouze v rámci jednotlivých chatů.
Jak si prohlédnout položky
 1. Přejděte do Nastavení aplikace WhatsApp.
 2. Klepněte na Úložiště a data > Správa úložiště.
 3. Klepněte na Větší než 5 MB nebo si zvolte konkrétní chat.
 4. Klepnutím na ikonu řazení položek můžete média seřadit podle Nejnovějších, Nejstarších nebo Největších.
  • Velikost konkrétních položek je zobrazena v pravém horním rohu každé položky.
 5. Položku si můžete prohlédnout tak, že na ni klepnete.
Jak položky smazat

Když položku smažete, bude smazána z vašich médií aplikace WhatsApp. Smazané položky však stále mohou zůstat uloženy na vašem zařízení. Má-li daná položka více kopií, k uvolnění místa v úložišti je třeba smazat všechny kopie.
 1. Přejděte do Nastavení aplikace WhatsApp.
 2. Klepněte na Úložiště a data > Správa úložiště.
 3. Klepněte na Větší než 5 MB nebo si zvolte konkrétní chat.
 4. Poté můžete:
  • Vybrat všechny položky: Chcete-li smazat všechny položky zároveň, stačí klepnout na Vybrat vše.
  • Odstranit jednotlivé položky: Klepněte na položku, kterou si přejete odstranit, a přidržte ji. Pokud si přejete odstranit více položek zároveň, označte další položky.
 5. Klepněte na ikonu 
  delete message
  .
  • Pokud jste označili také položky s hvězdičkou, můžete Smazat vše kromě zpráv s hvězdičkou nebo Smazat vše.
 6. Klepněte na Smazat položku nebo Smazat položky.
  • Chcete-li odstranit duplicitní položky, zvolte možnost Smazat položku a její případné kopie nebo Smazat položky a jejich případné kopie.
Upozornění: Média budou ze zařízení odstraněna, pokud při vymazávání chatu vyberete možnost Odstranit média v tomto chatu. Tímto krokem neodeberete sami sebe ze skupiny ani neodstraníte chat ze záložky Chaty.
Upozornění na nedostatek místa v úložišti
Pokud je dostupná kapacita úložiště velmi nízká, může dojít k tomu, že aplikace WhatsApp přestane správně fungovat. V takovém případě vás aplikace vyzve k tomu, abyste místo v úložišti uvolnili.
Místo v úložišti můžete uvolnit také tak, že odstraníte nepoužívané aplikace nebo velká videa, fotky či jiné soubory v telefonu. Pokud se chcete dozvědět, jak uvolnit úložiště v telefonu mimo aplikaci WhatsApp, navštivte webovou stránku podpory společnosti Apple.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne