วิธีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลใน WhatsApp

Android
iPhone
คุณสามารถดูพื้นที่ที่ WhatsApp ใช้ไปในอุปกรณ์ของคุณและเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้โดยลบรายการต่างๆ
การดูพื้นที่เก็บข้อมูล
 1. ในแท็บแชท แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะพื้นที่เก็บข้อมูลและข้อมูล > จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
พื้นที่ที่สื่อ WhatsApp รวมทั้งแอปและรายการอื่นๆ ใช้ไปในอุปกรณ์ของคุณจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
การตรวจสอบและลบรายการ
คุณสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้โดยการลบรายการที่มีขนาดใหญ่หรือถูกส่งต่อหลายครั้ง คุณยังสามารถลบรายการต่อแชทได้อีกด้วย
การตรวจสอบรายการ
 1. ในแท็บแชท แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะพื้นที่เก็บข้อมูลและข้อมูล > จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
 3. แตะใหญ่กว่า 5 MB, ถูกส่งต่อหลายครั้ง หรือเลือกแชทที่เฉพาะเจาะจง
 4. คุณสามารถแตะไอคอน "จัดเรียง" เพื่อจัดเรียงได้ตามใหม่สุด เก่าสุด หรือใหญ่ที่สุด
  • ขนาดไฟล์ของรายการจะแสดงที่มุมด้านบนของรายการนั้น
 5. แตะรายการเพื่อตรวจสอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
  • ดูว่ารายการดังกล่าวมาจากแชทใดและดูเวลาในการส่ง: แตะเพิ่มเติม
   > แสดงในแชท
  • ติดดาวหรือเลิกติดดาวรายการ: แตะติดดาว
   หรือเลิกติดดาว
การลบรายการ
หากคุณเลือกที่จะลบรายการ รายการดังกล่าวจะถูกลบออกจากสื่อ WhatsApp ของคุณ รายการที่ถูกลบอาจยังได้รับการบันทึกไว้ในอุปกรณ์ หากคุณมีรายการหลายสำเนา คุณยังต้องลบสำเนาทั้งหมดเพื่อเพิ่มพื้นที่
 1. ในแท็บแชท แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะพื้นที่เก็บข้อมูลและข้อมูล > จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
 3. แตะใหญ่กว่า 5 MB, ถูกส่งต่อหลายครั้ง หรือเลือกแชทที่เฉพาะเจาะจง
 4. คุณสามารถ:
  • ลบรายการทั้งหมด: แตะ "เลือกทั้งหมด" หากคุณต้องการลบรายการทั้งหมดพร้อมกัน
  • ลบทีละรายการ: แตะรายการที่ต้องการลบค้างไว้ เลือกรายการเพิ่มเพื่อลบหลายรายการพร้อมกัน
 5. แตะลบ
  • เลือกลบรายการที่ติดดาว เพื่อลบรายการที่ติดดาว
  • เลือกลบสำเนาทั้งหมด เพื่อลบรายการซ้ำ
 6. แตะลบ
การลบรายการผ่านการค้นหา
คุณยังสามารถลบทีละรายการได้โดยการใช้ฟีเจอร์ "ค้นหา"
 1. ในแท็บแชท แตะค้นหา
 2. แตะรูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสาร
 3. แตะรายการที่ต้องการลบ
 4. แตะเพิ่มเติม
  > ลบ
  • หรือแตะลบไฟล์สื่อในแชทนี้
 5. แตะลบ
การแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อย
หากพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานได้ในอุปกรณ์ของคุณถึงระดับที่ต่ำมากๆ WhatsApp อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หากเกิดกรณีนี้ขึ้น WhatsApp อาจแจ้งให้คุณเพิ่มพื้นที่ในอุปกรณ์เพื่อใช้แอปต่อไป
คุณยังสามารถเพิ่มพื้นที่ได้โดยการลบแอปที่ไม่ได้ใช้ หรือวิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ขนาดใหญ่ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์นอก WhatsApp โปรดติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่