วิธีเพิ่มหรือแก้ไขผู้ติดต่อ

Android
KaiOS
iOS
Mac
Windows
เว็บและเดสก์ท็อป
คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้หลายวิธี
วิธีเพิ่มรายชื่อติดต่อด้วยแชทใหม่
 1. ไปที่แท็บแชท
 2. แตะ
  new chat
  > รายชื่อติดต่อใหม่
วิธีเพิ่มรายชื่อติดต่อจากแชท
คุณสามารถบันทึกหมายเลขของบุคคลอื่นได้จากแชท
 1. ไปที่แท็บแชท
 2. แตะแชทจากหมายเลขที่ไม่ได้บันทึก คุณควรเห็นเป็นหมายเลขโทรศัพท์แทนชื่อ
 3. แตะที่ด้านบนสุดของแชทเพื่อดูข้อมูลแชท
 4. แตะบันทึก จากนั้นป้อนรายละเอียดและแตะบันทึก
หรือคุณสามารถเปิดแชทแล้วแตะเพิ่ม แตะสร้างรายชื่อติดต่อใหม่หรือเพิ่มในรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ ป้อนรายละเอียดแล้วแตะบันทึก
วิธีเพิ่มจากกลุ่ม
 1. ค้นหาข้อความจากผู้ที่คุณไม่ได้บันทึกไว้เป็นรายชื่อติดต่อ
 2. แตะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ด้านขวาบนของข้อความ
 3. แตะที่ i และบันทึก > บันทึก
วิธีแก้ไขรายชื่อ
ชื่อผู้ติดต่อ WhatsApp มาจากสมุดที่อยู่ของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องแก้ไขในสมุดที่อยู่
หากต้องการแก้ไขรายชื่อ:
 1. เปิดสมุดที่อยู่ในโทรศัพท์
 2. แตะผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข
 3. แตะแก้ไข
หากคุณมีข้อมูลหลายรายการสำหรับผู้ติดต่อคนเดียว คุณอาจผสานให้เป็นรายการเดียวได้หากโทรศัพท์ของคุณรองรับ
หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์ของผู้ติดต่อได้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่