วิธีเพิ่มผู้ติดต่อ

Android
KaiOS
iPhone
คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้หลายวิธี
วิธีเพิ่มผู้ติดต่อด้วยแชทใหม่
 1. ไปที่แท็บแชท
 2. แตะ
  > รายชื่อติดต่อใหม่
วิธีเพิ่มจากข้อมูลแชท (หมายเลขที่ไม่ได้บันทึกที่คุณเคยแชทด้วย)
 1. ไปที่แท็บแชท
 2. เลือกแชทกับรายชื่อติดต่อที่ไม่ได้บันทึก ซึ่งจะแสดงเป็นหมายเลขโทรศัพท์แทนที่จะเป็นชื่อในรายการแชท
 3. แตะที่แถบแอปด้านบนสุดเพื่อดูข้อมูลแชท
 4. แตะ "บันทึก" ในการดำเนินการที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
วิธีเพิ่มจากกลุ่ม
 1. แตะข้อความจากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อ > เพิ่มในรายชื่อติดต่อ
 2. เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • บันทึก: ระบบจะบันทึกรายชื่อติดต่อใหม่
  • เพิ่มในรายชื่อติดต่อที่มีอยู่: พิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ > แตะชื่อของรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ > บันทึก
  • เพิ่มในรายชื่อติดต่อที่มีอยู่: พิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ > สร้างรายชื่อติดต่อใหม่ > บันทึก
หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้อ่านบทความนี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่