Jak dodać kontakt?

Android
KaiOS
iPhone
Istnieje kilka sposobów, aby dodać kontakt.
Dodawanie kontaktów przez nowy czat
 1. Przejdź do karty Czaty.
 2. Kliknij
  > Nowy kontakt.
Dodawanie z informacji o czacie (w przypadku czatów z niezapisanymi numerami)
 1. Przejdź do karty Czaty.
 2. Wybierz czat z niezapisanym kontaktem. Na liście czatów będzie wyświetlać się jako numer telefonu zamiast nazwy.
 3. Kliknij górny pasek aplikacji, aby wyświetlić Informacje o czacie.
 4. Wybierz Zapisz z możliwych działań u góry ekranu.
Dodawanie z grup
 1. Kliknij wiadomość od osoby spoza kontaktów > Dodaj do kontaktów.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zapisz: spowoduje to zapisanie nowego kontaktu.
  • Dodaj do istniejącego kontaktu: wprowadź nazwę istniejącego kontaktu > kliknij nazwę istniejącego kontaktu > Zapisz.
  • Dodaj do istniejącego kontaktu: wprowadź nazwę istniejącego kontaktu > Utwórz nowy kontakt > Zapisz.
Aby dowiedzieć się, jak dodawać kontakty z zagranicznym numerem telefonu, przeczytaj ten artykuł.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie