Jak dodać lub usunąć konto WhatsApp na urządzeniu Portal?

Dodawanie konta
Uwaga: jeśli dodasz swoje konto WhatsApp, Twoje kontakty nie zostaną udostępnione Facebookowi, lecz będą przechowywane w pamięci urządzenia Portal.
 1. Na urządzeniu Portal dotknij lub wybierz Settings (Ustawienia) > Accounts (Konta) > Twoje imię > Connect WhatsApp (Połącz z WhatsApp). Wyświetli się kod, który będzie potrzebny do zalogowania się do Facebooka.
 2. Otwórz stronę facebook.com/device w przeglądarce na swoim telefonie lub komputerze. Jeśli korzystasz z:
  • Telefonu: dotknij WPROWADŹ KOD. Wprowadź kod i dotknij DALEJ > Potwierdź.
  • Komputera: wprowadź kod i kliknij Dalej > Potwierdź.
 3. Na swoim urządzeniu Portal zaznacz By checking, you agree to receive messages from Portal on WhatsApp (Zaznaczając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości w WhatsApp).
 4. Dotknij lub wybierz Continue (Kontynuuj) > Next (Dalej).
 5. Otwórz WhatsApp na swoim telefonie.
  • Android: Dotknij więcej opcji
   > Połączone urządzenia > POŁĄCZ NOWE URZĄDZENIE. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje uwierzytelnianie biometryczne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie włączono uwierzytelniania biometrycznego, na ekranie pojawi się monit z prośbą o wpisanie kodu PIN służącego od odblokowywania telefonu.
  • iPhone: Przejdź do Ustawień WhatsApp > stuknij Połączone urządzenia > Połącz nowe urządzenie > OK. W przypadku systemu iOS 14 lub nowszej wersji użyj Touch ID lub Face ID, aby odblokować. Jeśli nie włączono uwierzytelniania biometrycznego, na ekranie pojawi się monit z prośbą o wpisanie kodu PIN służącego od odblokowywania telefonu.
 6. Zeskanuj telefonem kod QR na urządzeniu Portal.
 7. Na urządzeniu Portal dotknij lub wybierz Done (Gotowe).
Uwaga: Proces uwierzytelniania jest obsługiwany przez system operacyjny urządzenia za pomocą przechowywanych w nim danych biometrycznych. WhatsApp nie ma dostępu do danych biometrycznych przechowywanych przez system operacyjny urządzenia.
Usuwanie konta
 1. Na urządzeniu Portal dotknij lub wybierz Settings (Ustawienia) > Accounts (Konta) > Twoje imię > WhatsApp > Remove Account (Usuń konto).
 2. Otwórz WhatsApp na telefonie lub WhatsApp Web albo WhatsApp na pulpit na komputerze.
 3. Otwórz czat indywidualny z „Portal from Facebook”, aby wyświetlić wysłany kod potwierdzający.
 4. Na urządzeniu Portal wprowadź kod potwierdzający i dotknij lub wybierz Done (Gotowe) > Remove (Usuń).
Powiązane źródła
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie