วิธีใช้การโทรเสียง

การโทรเสียงช่วยให้คุณโทรหาผู้ติดต่อได้ฟรีโดยใช้ WhatsApp แม้ว่าผู้ติดต่อจะอยู่ในประเทศอื่น การโทรเสียงใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ และไม่ได้ใช้เวลาโทรจากแพ็กเกจมือถือ แต่อาจมีค่าเน็ตมือถือ
วิธีใช้การโทรเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวกับผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
 2. แตะการโทรเสียง
หรือเปิด WhatsApp จากนั้นแตะการโทร แตะ > การโทรใหม่
ค้นหารายชื่อติดต่อที่ต้องการโทรหา จากนั้นแตะการโทรเสียง
การรับสายโทรเข้าแบบเสียง
หากโทรศัพท์ล็อคอยู่ คุณจะเห็นหน้าจอเรียกเข้าการโทรเสียง WhatsApp... เมื่อมีคนโทรหาคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • ปัดขึ้นเพื่อรับสาย
  เพื่อรับสาย
 • ปัดขึ้นเพื่อปฏิเสธ
  เพื่อปฏิเสธสาย
 • ปัดขึ้นเพื่อตอบกลับ
  เพื่อปฏิเสธสายด้วยข้อความด่วน
หากโทรศัพท์ไม่ได้ล็อค คุณจะเห็นป๊อปอัพสายโทรเข้าแบบเสียงเมื่อมีคนโทรหาคุณ ซึ่งคุณสามารถแตะปฏิเสธหรือรับสายได้
การสลับระหว่างการโทรเสียงและวิดีโอคอล
การสลับจากการโทรเสียงไปเป็นวิดีโอคอล
 1. ขณะที่โทรเสียงอยู่ ให้แตะวิดีโอคอล
  > สลับ
 2. ผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรเสียงด้วยจะเห็นคำขอเพื่อสลับไปใช้วิดีโอคอล และจะสามารถเลือกรับสายหรือปฏิเสธการสลับได้
การสลับจากวิดีโอคอลไปเป็นการโทรเสียง
 1. ขณะที่ใช้วิดีโอคอลอยู่ ให้แตะปิดกล้องวิดีโอ
  ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้ติดต่อที่คุณกำลังโทรวิดีโอคอลด้วย
 2. เมื่อผู้ติดต่อปิดกล้องวิดีโอแล้ว การโทรจะสลับไปเป็นการโทรเสียง
หมายเหตุ:
 • โปรดตรวจสอบว่าผู้ติดต่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงพอเมื่อโทรออกหรือรับสายการโทรเสียงแบบกลุ่ม คุณภาพการโทรเสียงจะขึ้นอยู่กับผู้ติดต่อที่มีสัญญาณเชื่อมต่ออ่อนที่สุด
 • คุณไม่สามารถโทรหาหมายเลขบริการฉุกเฉินผ่าน WhatsApp ได้ (เช่น 191 ในไทย) หากต้องการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน คุณจะต้องใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
 • วิธีใช้การโทรเสียงแบบกลุ่มบน: Android | iPhone
 • วิธีใช้การโทรเสียงบน iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่