چگونگی برقراری تماس صوتی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
تماس صوتی امکان می‌دهد با مخاطبان خود حتی اگر در کشور دیگری باشند، رایگان با استفاده از واتساپ تماس بگیرید. تماس صوتی از اتصال اینترنت گوشی شما به جای دقایق طرح موبایلتان استفاده می‌کند. ممکن است هزینه داده متحمل شوید.
برقراری تماس صوتی
 1. گفتگوی انفرادی با مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید، باز کنید.
 2. تماس صوتی
  را بزنید.
یا اینکه واتساپ را بازکنید، برگه تماس‌ها > تماس جدید
را بزنید. مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس صوتی بگیرید، پیدا کنید و سپس تماس صوتی
را بزنید.
دریافت تماس صوتی
اگر گوشی قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس صوتی بگیرد، روی صفحه خواهید دید: تماس صوتی واتساپ که در این حال می‌توانید:
 • برای پذیرش به بالا بکشید
  تا به تماس پاسخ بدهید.
 • برای رد تماس به بالا بکشید
  تا تماس را رد کنید.
 • برای پاسخ به بالا بکشید
  تا تماس را با یک پیام فوری رد کنید.
اگر گوشی قفل نشده باشد، وقتی کسی با شما تماس صوتی بگیرد، یک پنجره بازشو با عنوان تماس صوتی ورودی خواهید دید که از ‌آن جا می‌توانید رد یا پاسخ را بزنید.
تبدیل تماس صوتی و تصویری به یکدیگر
تبدیل تماس صوتی به تماس تصویری
 1. هنگام تماس صوتی، تماس ویدیویی
  > تعویض را بزنید.
 2. مخاطب تماس صوتی شما درخواست تبدیل به تماس تصویری خواهد دید و می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
تبدیل تماس تصویری به تماس صوتی
 1. هنگام تماس تصویری، قطع ویدیو
  را بزنید که به مخاطب تماس تصویری شما این موضوع اطلاع داده خواهد شد.
 2. وقتی مخاطب دوربینش را خاموش کند، تماس به تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
توجه:
 • مطمئن شوید هم شما و هم مخاطبان شما هنگام برقراری یا دریافت تماس صوتی گروهی، اتصال اینترنت خوبی داشته باشید. کیفیت تماس صوتی به مخاطبی که ضعیف‌ترین اتصال اینترنت را دارد، بستگی خواهد داشت.
 • تماس با شماره تلفن‌های اضطراری مانند ۹۱۱ در ایالات متحده با استفاده از واتساپ ممکن نیست. برای برقراری تماس‌های اضطراری باید از روش‌های ارتباط جایگزین استفاده کنید.
منابع مرتبط:
 • چگونگی برقراری تماس صوتی در: اندروید | iPhone
 • چگونگی برقراری تماس صوتی در iPhone
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر