วิธีเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
วิธีเข้าสู่ระบบ
หากต้องการเข้าสู่ระบบ WhatsApp บน WhatsApp Web, WhatsApp Desktop หรือ Portal คุณจะต้องใช้โทรศัพท์เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด
 1. เปิด WhatsApp บนโทรศัพท์
 2. แตะอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง
  • Android: แตะเชื่อมโยงอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอหากอุปกรณ์ของคุณมีการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริก หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริก คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อน PIN ที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์
  • iPhone: แตะเชื่อมโยงอุปกรณ์ สำหรับ iOS 14 ขึ้นไป ให้ใช้ Touch ID หรือ Face ID เพื่อปลดล็อค หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลไบโอเมตริก คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อน PIN ที่คุณใช้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์
 3. ใช้โทรศัพท์เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดบนคอมพิวเตอร์หรือ Portal
 4. หากมีข้อความแจ้ง ให้แตะหรือเลือกเสร็จสิ้น
หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จะจัดการการยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลไบโอเมตริกที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลไบโอเมตริกที่ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จัดเก็บไว้ได้
วิธีออกจากระบบ
คุณสามารถออกจากระบบ WhatsApp Web หรือ WhatsApp Desktop จากโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ Portal ได้
วิธีออกจากระบบด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Portal
 1. เปิด WhatsApp Web หรือ WhatsApp Desktop
 2. คลิกเมนู (
  หรือ
  ) ด้านบนรายการแชท > ออกจากระบบ
วิธีออกจากระบบด้วยโทรศัพท์
 1. เปิด WhatsApp บนโทรศัพท์
  • Android: แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
   > อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง
  • iPhone: ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แตะอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง
 2. แตะอุปกรณ์
 3. แตะออกจากระบบ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่