Formátovanie správ

WhatsApp umožňuje formátovať text v správach. Upozorňujeme, že túto funkciu nemožno vypnúť.
Kurzíva
Ak chcete v správe použiť kurzívu, na obidvoch stranách textu uveďte znak podčiarknutia:
_text_
Tučné písmo
Ak chcete v správe použiť tučné písmo, na obidvoch stranách textu uveďte znak hviezdičky:
*text*
Prečiarknutie
Ak chcete v správe prečiarknuť text, na obidvoch stranách textu uveďte znak vlnovky:
~text~
Monospace
Ak chcete v správe použiť písmo monospace (písmo s pevnou šírkou), na obidvoch stranách textu uveďte tri spätné apostrofy:
```text```
Poznámka:
V zariadeniach Android a iPhone môžete použiť aj skratky:
  • Android: Podržte prst na texte, ktorý ste napísali do textového poľa, a potom vyberte možnosť Tučné, Kurzíva alebo Viac
    . Po klepnutí na možnosť Viac
    si budete môcť vybrať z možností Prečiarknuté alebo Monospace.
  • iPhone: Klepnite na text, ktorý ste napísali do textového poľa, a potom na Vybrať alebo Vybrať všetko > B_I_U. Následne vyberte Tučné, Kurzíva, Prečiarknuté alebo Monospace.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie