Jak formatować wiadomości?

W WhatsApp możesz formatować zaznaczoną część tekstu w wiadomościach. Uwaga, tej funkcji nie można wyłączyć.
Kursywa
Aby użyć kursywy w wiadomości, wstaw znak podkreślenia po obu stronach tekstu:
_tekst_
Pogrubienie
Aby pogrubić tekst, wstaw gwiazdkę po obu stronach tekstu:
*tekst*
Przekreślenie
Aby przekreślić tekst w wiadomości, wstaw tyldę po obu stronach tekstu:
~tekst~
Krój stały (monospace)
Aby Twój tekst pojawił się pisany krojem stałym, wpisz trzy znaki ` przed i po wiadomości:
```tekst```
Uwaga:
Możesz także użyć skrótów na telefonach z Androidem lub iPhone’ach.
  • Android: dotknij i przytrzymaj tekst w polu tekstowym, następnie wybierz Pogrubienie, Kursywę lub Więcej
    . Dotknij Więcej,
    aby wybrać Przekreślenie lub Krój stały.
  • iPhone: stuknij i przytrzymaj tekst w polu tekstowym > Wybierz lub Wybierz wszystko > B_I_U. Następnie wybierz Pogrubienie, Kursywę, Przekreślenie lub Krój stały.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie