چگونگی قالب بندی پیام‌ها

واتساپ به شما اجازه می‌دهد تا نوشته داخل پیام قالب بندی کنید. لطفا توجه کنید که گزینه‌ای برای غیر فعال کردن این ویژگی وجود ندارد.
مورب
برای مورب کردن پیام خود، یک زیرخط در دو طرف نوشته قرار دهید:
_متن_
پررنگ
برای پررنگ کردن پیام خود، در دو طرف نوشته علامت * را بگذارید:
*متن*
خط خورده
برای خط زدن روی پیام خود، علامت ~ را در دو طرف نوشته خود بگذارید:
~متن~
هم‌عرض
برای هم‌عرض کردن حروف پیام خود، در هر دو طرف نوشته سه اکسان گراو (‍‍‍`) بگذارید:
```متن```
توجه:
می‌توانید به جای این کار از میانبرهای اندروید و iPhone استفاده کنید.
  • اندروید: متنی را که در نوار متنی وارد می‌کنید، بزنید و نگه دارید، سپس پررنگ، مورب یا بیشتر
    را انتخاب کنید. بیشتر
    را بزنید تا خط خورده یا هم‌عرض را انتخاب کنید.
  • iPhone: متنی را که در نوار متنی وارد می‌کنید بزنید و نگه دارید < انتخاب یا انتخاب همه > B_I_U. سپس پررنگ، مورب، خط خورده یا هم‌عرض را انتخاب کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر