Jak formátovat zprávy

Android
iOS
Web a počítač
Mac
Windows
WhatsApp umožňuje ve zprávách formátovat text. Upozorňujeme, že tuto funkci nelze vypnout.
Upozornění: Nové formátování textu je k dispozici pouze ve verzi pro web a počítače Mac.
Kurzíva
Chcete-li v textu zprávy použít kurzívu, ohraničte jej z obou stran podtržítkem:
_text_
Tučné
Chcete-li text zprávy napsat tučně, ohraničte jej z obou stran hvězdičkou:
*text*
Přeškrtnutí
Chcete-li text zprávy přeškrtnout, ohraničte jej z obou stran vlnovkou:
~text~
Pevná šířka
Chcete-li v textu použít písmo s pevnou šířkou, ohraničte jej z obou stran třemi obrácenými čárkami:
```text```
Seznam s odrážkami
Chcete-li do své zprávy přidat seznam s odrážkami, umístěte před každé slovo nebo větu hvězdičku nebo spojovník a mezeru:
* text
* text
nebo
- text
- text
Číslovaný seznam
Chcete-li do své zprávy přidat číslovaný seznam, napište před každý řádek textu číslo, tečku a mezeru:
1. text
2. text
Citace
Chcete-li do své zprávy přidat citaci, umístěte před text lomenou závorku a mezeru:
> text
Vložený kód
Chcete-li do své zprávy přidat vložený kód, ohraničte text z obou stran zpětným apostrofem:
`text`
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne