כיצד למחוק הודעות

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
Windows
אתם יכולים למחוק הודעות רק אצלכם, או אצל כולם.
מחיקת הודעות אצל כולם
האפשרות למחוק הודעות אצל כולם מאפשרת למחוק הודעות ספציפיות ששלחתם בצ'אט פרטי או קבוצתי. האפשרות שימושית במיוחד אם שלחתם הודעה לצ'אט הלא נכון, או אם אתם רוצים לשנות את תוכן ההודעה.
אחרי שהודעות נמחקו אצל כולם יופיע הכיתוב:
"You deleted this message " ("מחקת הודעה זו").
הודעות ששולח מחק אצל כולם יוחלפו בכיתוב:
"This message was deleted" ("הודעה זו נמחקה").
כדי למחוק הודעה אצל כולם:
  1. בצ׳אט פרטי או קבוצתי, בחרו בהודעה שברצונכם למחוק אצל כולם.
  2. לחצו על Options (אפשרויות) >Delete (מחיקה) > Delete for everyone (למחוק אצל כולם) .
שימו לב:
  • כדי שהודעות יימחקו אצל כולם, הגרסה האחרונה של WhatsApp צריכה להיות מותקנת אצלכם ואצל הנמענים.
  • יכול להיות שפריטי מדיה ששלחתם לנמענים שמשתמשים ב-WhatsApp ל-iOS יישמרו בתיקייה 'תמונות' במכשיר שלהם, גם אם בחרתם למחוק הודעה מהצ‘אט ב-WhatsApp.
  • יתכן שהנמענים יראו את ההודעה לפני שמחקתם אותה, או אם המחיקה נכשלה.
  • לא תקבלו התראה אם המחיקה אצל כולם תיכשל.
  • מרגע שליחת ההודעה, יש לכם חלון זמן של כשעה בלבד כדי למחוק אצל כולם.
  • ב-KaiOS לא ניתן למחוק מספר הודעות בו זמנית.
מחיקת הודעות אצלכם בלבד
אתם יכולים למחוק מהמכשיר את העותק של הודעות ששלחתם או קיבלתם. הפעולה הזו לא משפיעה על הצ'אטים שמוצגים אצל הנמענים, והם ימשיכו לראות את ההודעות במסך הצ׳אט שלהם.
כדי למחוק הודעות אצלכם בלבד:
  1. בצ׳אט פרטי או קבוצתי, בחרו בהודעה שברצונכם למחוק.
  2. לחצו על Options (אפשרויות) > Delete (מחיקה) > Delete for me (למחוק אצלי).
מקורות קשורים:
כיצד למחוק הודעות: Android | iPhone
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא