Ang Mga Produkto ng Kumpanya ng Meta

Mga Produkto ng Kumpanya ng Meta, na sama-samang tinatawag na Mga Produkto ng Meta at ang iba pang produktong ipinagkakaloob ng Mga Kumpanya ng Meta na napapailalim sa mga hiwalay at nagsasariling tuntunin ng serbisyo at patakaran sa privacy, kabilang ang WhatsApp, Mga Produkto ng Oculus (kapag gumagamit ng Oculus account), at Novi.
Sinasagot ba nito ang iyong tanong?
Oo
Hindi