Meta કંપનીની પ્રોડક્ટ

Meta કંપનીની પ્રોડક્ટમાં Meta પ્રોડક્ટ અને Meta કંપનીઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી અન્ય પ્રોડક્ટ સામેલ છે; જે અલગ, પોતાની આગવી સેવાની શરતો અને પ્રાઇવસી પોલિસીને આધીન છે, જેમાં WhatsApp, Oculus પ્રોડક્ટ (Oculus એકાઉન્ટ વાપરતી વખતે) અને Noviનો સમાવેશ થાય છે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં