วิธีลบแชทกลุ่ม

คุณสามารถลบกลุ่มจากโทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม และลบสมาชิกทั้งหมดแล้วเท่านั้น หลังจากลบสมาชิกทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องออกจากกลุ่มเพื่อที่จะเห็นตัวเลือก “ลบกลุ่ม”
การลบสมาชิก
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหรือคลิกหัวข้อกลุ่ม
 2. แตะหรือคลิกสมาชิกที่คุณต้องการลบ จากนั้น ดำเนินการดังนี้
  • สำหรับ Android: ให้แตะลบ {สมาชิก} > ตกลง
  • สำหรับ iPhone: ให้แตะลบออกจากกลุ่ม > ลบ
  • สำหรับ Web/Desktop: ให้คลิกเมนู
   ตามชื่อสมาชิก > ลบ > ลบ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีออกจากกลุ่มและลบกลุ่ม: Android | iPhone | WhatsApp Web และ Desktop
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่