การประทับเวลาบนข้อความไม่ถูกต้อง

หากการประทับเวลาบนข้อความที่ได้รับหรือเวลาออนไลน์ล่าสุดของผู้ติดต่อไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเวลาและเขตเวลาในโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นใหม่
เราขอแนะนำให้ตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นอัตโนมัติหรือตามเครือข่าย เมื่อเปิดใช้การตั้งค่านี้ไว้ ผู้ให้บริการมือถือจะตั้งเวลาของโทรศัพท์ให้ถูกต้อง หากเวลาที่แสดงยังไม่ถูกต้องโดยเปิดใช้การตั้งค่านี้ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการมือถือเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา รวมทั้งแก้ไขเขตเวลาให้ถูกต้องด้วยตนเอง
หมายเหตุ: เขตเวลานั้นแตกต่างจากเวลาจริง โปรดตรวจสอบว่าเลือกเขตเวลาที่ถูกต้องสำหรับที่ตั้งของคุณ
หากต้องการตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเอง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับโทรศัพท์ของคุณ:
  • Android: ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > เวลาและวันที่
  • iPhone: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่