Oprava nesprávnych časových pečiatok pri správach

Pokiaľ sa vám v prijatých správach alebo v informácii o tom, kedy boli vaše kontakty naposledy online, nezobrazuje správna časová pečiatka, skontrolujte nastavenie času a časového pásma vo svojom telefóne. Pravdepodobne je potrebné ich upraviť.
Odporúčame vám vo vašom telefóne povoliť pre čas a dátum nastavenie Automaticky alebo Poskytnuté sieťou. Ak zapnete toto nastavenie, správny čas nastaví priamo váš operátor. Ak sa vám časové pečiatky nezobrazujú správne po zapnutí tohto nastavenia, možno ide o problém so sieťou. V takom prípade sa obráťte na svojho mobilného operátora.
Ako dočasné riešenie môžete manuálne upraviť nastavenie dátumu a času a časové pásmo.
Upozornenie: Časové pásmo je niečo iné než aktuálny čas. Uistite sa, že ste si vybrali správne časové pásmo podľa vašej polohy.
Ak chcete vo svojom telefóne časové pásmo nastaviť manuálne, postupujte podľa týchto krokov:
  • Android: Otvorte Nastavenia > Všeobecné spravovanie > Dátum a čas.
  • iPhone: Otvorte Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie