Nesprávne časové pečiatky pri správach

Pokiaľ sa vám v prijatých správach alebo v informácii o tom, kedy boli vaše kontakty naposledy videné, nezobrazuje správna časová pečiatka, skontrolujte nastavenie času a časového pásma vo svojom telefóne. Pravdepodobne je potrebné ich upraviť.
Odporúčame vám nastaviť si Automatickú aktualizáciu dátumu a času alebo sieťou poskytnutý čas a časové pásmo. Ak povolíte toto nastavenie, správny čas nastaví priamo váš operátor. Pokiaľ sa vám časové pečiatky nezobrazujú správne ani v rámci tohto nastavenia, možno ide o problém so sieťou. V takom prípade sa obráťte na svojho mobilného operátora.
Ako dočasné riešenie môžete manuálne upraviť nastavenie dátumu a času a časové pásmo.
Upozornenie: Časové pásmo je niečo iné než aktuálny čas. Uistite sa, že ste si vybrali správne časové pásmo podľa vašej polohy.
Ak chcete na svojom telefóne časové pásmo nastaviť manuálne, postupujte podľa týchto krokov:
  • Android: prejdite do Nastavení > Systém > Dátum a čas.
  • iPhone: prejdite do Nastavení > Všeobecné > Dátum a čas.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie