Nieprawidłowe znaczniki czasu wiadomości

Jeśli znacznik czasu przychodzących wiadomości lub znacznik czasu „widziano” rozmówcy wyświetlają nieprawidłowy czas, sprawdź ustawienia godziny i strefy czasowej na telefonie. Najprawdopodobniej ustawienia te są błędnie skonfigurowane.
Zalecamy ustawienie daty i czasu na Automatyczne lub podane przez Sieć usług. Po włączeniu tego ustawienia Twój operator komórkowy przestawi czas na Twoim telefonie na właściwy. Jeśli nadal jest wyświetlany nieprawidłowy czas (a Twoje ustawienia czasu są poprawnie skonfigurowane), wówczas może być to problem związany z siecią. Skontaktuj się z operatorem komórkowym, aby rozwiązać ten problem.
Można także ręcznie zmodyfikować ustawienia daty i czasu i poprawić strefę czasową.
Uwaga: strefa czasowa jest inna niż czas rzeczywisty. Upewnij się, że strefa czasowa dla Twojej lokalizacji jest poprawnie ustawiona.
Aby ręcznie skonfigurować strefę czasową, należy wykonać następujące kroki:
  • Android: przejdź do Ustawień > System > Data i czas.
  • iPhone: przejdź do Ustawień > Ogólne > Data i czas.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie