כיצד לתקן חותמות זמן שגויות בהודעות

אם בהודעות שקיבלתם מופיעה חותמת זמן שגויה, או שהשעה בכיתוב "נראה/תה לאחרונה" של אנשי הקשר שגויה, עליכם לבדוק את הגדרות השעה ואזור הזמן בטלפון שלכם. יכול להיות שעליכם לשנות אותן.
בהגדרות התאריך והשעה, אנחנו ממליצים לבחור באפשרות אוטומטי או בהגדרת הרשת. כשההגדרה הזו מופעלת, המפעיל הסלולרי יגדיר את הטלפון לשעה הנכונה. אם הפעלתם את ההגדרה הזו והשעה עדיין שגויה, יכול להיות שיש בעיה ברשת. כדי לפתור את הבעיה עליכם לפנות למפעיל הסלולרי.
דרך עקיפה לפתרון הבעיה היא לעדכן את הגדרות התאריך והשעה ואת אזור הזמן באופן ידני.
שימו לב: אזור הזמן אינו זהה לשעה עצמה. ודאו שבחרתם את אזור הזמן שתואם למיקום שלכם.
כדי להגדיר ידנית את אזור הזמן, בצעו את הפעולות הבאות במכשיר הטלפון:
  • Android: היכנסו להגדרות > ניהול כללי > תאריך ושעה.
  • iPhone: היכנסו להגדרות > כללי > תאריך ושעה.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא