زمان ناصحیح روی پیام ها

چنانچه زمان درج شده روی پیام های دریافتی و آخرین بازدید مخاطبین صحیح نیست، ساعت تنظیم شده و منطقه زمانی روی گوشی خود را چک کنید. شما باید یکی از این تنظیمات و یا هردو نیاز به تغییر دارند.
ما توصیه می کنیم ساعت و تاریخ گوشی را روی Automatic یا Network Provided بگذارید. به این ترتیب، اپراتور شبکه همراه گوشی شما را روی ساعت صحیح تنظیم می کند. اگر حتی پس از این تنظیمات کماکان زمان صحیح نشان داده نمی شود، مشکلی در شبکه وجود دارد. لطفا برای حل مشکل با اپراتور شبکه همراه خود تماس بگیرید.
لطفا در این صورت، شما خود تاریخ و ساعت گوشی و منطقه زمانی را به طور دستی تنظیم نمایید.
توجه: منطقه زمانی با ساعت واقعی فرق دارد. اطمینان حاصل کنید که منطقه زمانی صحیح برای مکان شما انتخاب شده باشد.
برای تنظیم منطقه زمانی، لطفا مراحل زیر را بسته به نوع گوشی، دنبال کنید:
  • اندروید: به تنظیمات > سیستم > تاریخ و زمان بروید.
  • iPhone: به Settings > General > Date and Time بروید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر