Nesprávné časové značky u zpráv

Pokud se vám u přijatých zpráv nebo u informace o tom, kdy byly vaše kontakty naposledy aktivní, nezobrazuje správná časová značka, zkontrolujte nastavení času a časového pásma na svém telefonu. Nejspíš je potřeba je upravit.
Doporučujeme nastavit si Automatickou aktualizaci data a času nebo možnost Používat časové pásmo ze sítě. Povolíte-li tato nastavení, správný čas nastaví přímo váš operátor. Pokud se vám časové značky nezobrazují správně ani v rámci tohoto nastavení, je možné, že se jedná o problém se sítí. Kontaktujte prosím svého mobilního operátora.
Jako dočasné řešení můžete nastavení data a času upravit a časové pásmo přenastavit manuálně.
Upozornění: Časové pásmo je něco jiného než aktuální čas. Ujistěte se, že jste si zvolili správné časové pásmo podle vaší polohy.
Chcete-li časové pásmo nastavit manuálně, postupujte podle těchto kroků:
  • Android: Přejděte do Nastavení > Systém > Datum a čas.
  • iPhone: Přejděte do Nastavení > Obecné > Datum a čas.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne