Posielanie reakcií na správu

Na správy v individuálnych a skupinových chatoch môžete reagovať pomocou emoji. Kliknutím na emoji reakcií pod správou môžete zobraziť všetky reakcie na správu.
Upozornenie:
 • K správe môžete pridať iba jednu reakciu.
 • Reakcie na miznúce správy sa stratia spolu s miznúcou správou.
 • Reakcie ani počty reakcií nie je možné skryť.
 • Príjemcovia môžu zbadať vašu reakciu, než ju odoberiete alebo ak sa ju nepodarí odstrániť. O neúspešnom odobraní reakcie sa nezobrazí žiadne upozornenie.
Pridanie reakcie na správu
Keď pridáte reakciu, oznámenie dostane iba odosielateľ správy, na ktorú reagujete.
 1. Ukážte kurzorom myši na správu a potom kliknite na ikonu emoji.
  1. Prípadne kliknite na ikonu ponuky > Reagovať na správu.
 2. Vyberte jeden zo zobrazených symbolov emoji alebo kliknutím na ikonu + vyberte iný symbol emoji na klávesnici.
Zmena reakcie
Svoju reakciu môžete zmeniť.
 1. Ukážte kurzorom myši na správu, na ktorú ste reagovali, a potom kliknite na ikonu emoji.
 2. Vyberte iný symbol emoji alebo kliknutím na ikonu + vyberte odlišný symbol emoji na klávesnici.
Odobranie reakcie
Svoju reakciu na správu môžete odobrať. Ak odoberiete svoju reakciu, odosielateľ správy nedostane žiadne oznámenie.
 1. Ukážte kurzorom myši na správu, na ktorú ste reagovali, a potom kliknite na ikonu emoji.
 2. Vyberte symbol emoji a odoberte ho.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie