วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถส่งข้อความและเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม รวมถึงหัวข้อกลุ่ม ไอคอน หรือคำอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรือส่งข้อความได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิกเมนู (
   หรือ
   ) ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. คลิกการตั้งค่ากลุ่ม > แก้ไขข้อมูลกลุ่ม
 3. เลือกที่จะอนุญาตให้สมาชิกทุกคนหรือผู้ดูแลเท่านั้นแก้ไขข้อมูลกลุ่ม
 4. คลิกยืนยัน
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นคลิกหัวข้อกลุ่ม
  • หรือคลิกเมนู (
   หรือ
   ) ที่มุมด้านบน > ข้อมูลกลุ่ม
 2. คลิกการตั้งค่ากลุ่ม > ส่งข้อความ
 3. เลือกอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดหรือผู้ดูแลเท่านั้นส่งข้อความ
 4. คลิกยืนยัน
สมาชิกสามารถติดต่อผู้ดูแลได้โดยตรงด้วยการคลิกที่ผู้ดูแลในกลุ่ม แล้วคลิกชื่อผู้ดูแลที่ต้องการส่งข้อความหา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่