Zmena nastavení správcov skupiny

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
V predvolenom nastavení môžu všetci účastníci skupiny odosielať správy a meniť informácie o skupine vrátane témy, ikony alebo popisu skupiny. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny a povoliť úpravu informácií o skupine, posielanie správ a schvaľovanie účastníkov iba správcom.
Ako zmeniť nastavenia informácií o skupine
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac
   > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny
  > Upraviť nastavenia skupiny
  .
 3. Vyberte, či môžu informácie o skupine upravovať Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
Ako zmeniť nastavenia správ v skupine
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac
   > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny
  > Posielať správy
  .
 3. Vyberte, či môžu správy posielať Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
Ako zmeniť povolenia na pridanie do skupiny
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne na karte Chaty potiahnite prstom doľava cez skupinu. Potom klepnite na Viac
   > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny
  .
 3. Zapnite možnosť Schvaľovať nových účastníkov.
  • Keď je táto funkcia zapnutá, správcovia musia schváliť každého, kto sa chce pridať do skupiny.
  • Keď je táto funkcia vypnutá, skupina je otvorená a používatelia sa môžu pripojiť bez schválenia správcom.
Účastníci môžu priamo kontaktovať správcu skupiny klepnutím na správcov a potom na meno správcu, ktorému chcú poslať správu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie