Zmena nastavení správcov skupiny

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
V predvolenom nastavení môžu všetci členovia skupiny odosielať správy, meniť informácie o skupine vrátane jej názvu, ikony alebo popisu, a pridávať ďalších používateľov do skupiny, ak bola skupina založená s menej ako 33 členmi.
Ak má skupina viac ako 256 členov, možnosť Upraviť nastavenia skupiny bude predvolene nastavená na Iba správcovia.
Správcovia skupín môžu zmeniť nastavenia a umožniť len správcom alebo všetkým členom upravovať informácie o skupine, odosielať správy alebo pridávať ľudí do skupiny.
Ako zmeniť nastavenia informácií o skupine
 1. Otvorte skupinový chat a klepnite na názov skupiny.
 2. Klepnite na Povolenia skupiny.
 3. Zapnite možnosť Upraviť nastavenia skupiny.
  • Keď je táto funkcia zapnutá, členovia môžu upravovať nastavenia skupiny vrátane názvu, ikony a popisu.
  • Keď je táto funkcia vypnutá, nastavenia skupiny môžu upravovať iba správcovia.
Ako zmeniť nastavenia správ v skupine
 1. Otvorte skupinový chat a klepnite na názov skupiny.
 2. Klepnite na Povolenia skupiny.
 3. Zapnite možnosť Posielanie správ.
  • Keď je táto funkcia zapnutá, správy v skupine môžu posielať všetci členovia.
  • Keď je táto funkcia vypnutá, správy v skupine môžu posielať iba správcovia.
Ako zmeniť, kto môže pridávať členov
V predvolenom nastavení môžu všetci členovia skupiny pridávať ďalších do skupiny. Správcovia skupiny môžu zmeniť nastavenia skupiny a umožniť členom pridávať do skupiny ďalších.
 1. Otvorte skupinový chat a klepnite na názov skupiny.
 2. Klepnite na Povolenia skupiny.
 3. Zapnite možnosť Schvaľovať nových členov.
  • Keď je táto funkcia zapnutá, správcovia musia schváliť každého, kto sa chce pridať do skupiny.
  • Keď je táto funkcia vypnutá, skupina je otvorená a používatelia sa môžu pripojiť bez schválenia správcom.
Poznámka:
 • Ak ste jediným správcom v skupine a skupinu opúšťate, za nového správcu je náhodne vybraný iný člen.
 • Ak sa opätovne pripojíte k skupine a chcete znova získať status správcu, musíte oň požiadať správcu skupiny.
 • Správcu skupiny, ktorej ste účastníkom, môžete kontaktovať klepnutím na Info o skupine a potom na meno správcu, ktorému chcete poslať správu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie