Zmena nastavení správcov skupiny

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
V predvolenom nastavení môžu všetci účastníci skupiny odosielať správy a meniť informácie o skupine vrátane témy, ikony alebo popisu skupiny.
Správcovia skupín môžu zmeniť nastavenia a umožniť len správcom alebo všetkým účastníkom upravovať informácie o skupine, odosielať správy alebo pridávať ľudí do skupiny.
Ako zmeniť nastavenia informácií o skupine
 1. Otvorte skupinový chat a klepnite na tému skupiny.
  • Môžete tiež podržať prst na skupine na karte Chaty. Následne klepnite na Ďalšie možnosti > Informácie o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Upraviť nastavenia skupiny.
 3. Vyberte, či môžu informácie o skupine upravovať Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
Ako zmeniť nastavenia správ v skupine
 1. Otvorte skupinový chat a klepnite na tému skupiny.
  • Môžete tiež podržať prst na skupine na karte Chaty. Následne klepnite na Ďalšie možnosti > Informácie o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Posielať správy.
 3. Vyberte, či môžu správy posielať Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
Ako zmeniť pridanie ďalších účastníkov
 1. Otvorte skupinový chat a klepnite na tému skupiny.
  • Môžete tiež podržať prst na skupine na karte Chaty. Následne klepnite na Ďalšie možnosti > Informácie o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny.
 3. Zapnite možnosť Schvaľovať nových účastníkov.
  • Keď je táto funkcia zapnutá, správcovia musia schváliť každého, kto sa chce pridať do skupiny.
  • Keď je táto funkcia vypnutá, skupina je otvorená a používatelia sa môžu pripojiť bez schválenia správcom.
Účastníci môžu priamo kontaktovať správcu skupiny klepnutím na správcov a potom na meno správcu, ktorému chcú poslať správu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie