نحوه تغییر تنظیمات مدیر گروه

اندروید
iOS
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
Mac
به‌طور پیش‌فرض، اگر گروهی با کمتر از ۳۳ عضو شروع شده باشد، همه اعضای گروه می‌توانند افراد دیگری را به گروه اضافه کنند، پیام ارسال کنند و اطلاعات گروه از جمله نام، نماد یا شرح گروه را تغییر دهند.
اگر گروهی بیش‌از ۲۵۶عضو داشته باشد، ویرایش تنظیمات گروه به‌طور پیش‌فرض روی فقط مدیران خواهد بود.
مدیران گروه می‌توانند تنظیمات را تغییر دهند تا فقط مدیران یا همه اعضا مجاز به ویرایش اطلاعات گروه، ارسال پیام یا افزودن افراد به گروه باشند.
تغییر دادن تنظیمات اطلاعات گروه
 1. گفتگوی گروهی را باز کنید، سپس روی نام گروه ضربه بزنید.
 2. روی اجازه‌های گروه ضربه بزنید.
 3. درصورت تمایل ویرایش تنظیمات گروه را روشن کنید.
  • وقتی این گزینه روشن باشد، اعضا می‌توانند تنظیمات گروه ازجمله نام، نماد و شرح را ویرایش کنند.
  • وقتی این گزینه خاموش باشد، فقط مدیران می‌توانند تنظیمات گروه را ویرایش کنند.
تغییر دادن تنظیمات پیام‌های گروه
 1. گفتگوی گروهی را باز کنید، سپس روی نام گروه ضربه بزنید.
 2. روی اجازه‌های گروه ضربه بزنید.
 3. درصورت تمایل ارسال پیام را روشن کنید.
  • وقتی این گزینه روشن باشد، همه اعضا می‌توانند در گروه پیام ارسال کنند.
  • وقتی این گزینه خاموش باشد، فقط مدیران می‌توانند در گروه پیام ارسال کنند.
تغییر دادن اینکه چه کسانی بتوانند عضو اضافه کنند
به‌طور پیش‌فرض، همه اعضای گروه می‌توانند افراد دیگری را به گروه اضافه کنند. مدیران گروه می‌توانند تنظیمات گروه را تغییر دهند تا به اعضا اجازه افزودن افراد دیگر به گروه را بدهند.
 1. گفتگوی گروهی را باز کنید، سپس روی نام گروه ضربه بزنید.
 2. روی اجازه‌های گروه ضربه بزنید.
 3. درصورت تمایل، تنظیم تأیید اعضای جدید را روشن کنید.
  • وقتی این تنظیم روشن باشد، مدیران باید هر کسی را که می‌خواهد به گروه بپیوندد تأیید کنند.
  • وقتی این تنظیم خاموش باشد، همه می‌توانند بدون تأیید مدیر به این گروه بپیوندند.
توجه:
 • اگر تنها مدیر گروه هستید و گروه را ترک می‌کنید، عضو دیگری به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شود تا مدیر جدید شود.
 • اگر دوباره به گروه می‌پیوندید و می‌خواهید دوباره مدیر شوید، باید از مدیر گروه بخواهید که شما را مدیر کند.
 • برای برقراری تماس با مدیر گروهی که در آن هستید، روی اطلاعات گروه ضربه بزنید، سپس روی نام مدیری که می‌خواهید به او پیام دهید ضربه بزنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر