نحوه تغییر تنظیمات مدیر گروه

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
Mac
به‌طور پیش‌فرض همه شرکت‌کنندگان گروه می‌توانند پیام ارسال کنند و اطلاعات گروه شامل عنوان، نماد یا شرح گروه را تغییر دهند.
مدیران گروه می‌توانند تنظیمات را تغییر دهند تا فقط مدیران یا همه شرکت‌کنندگان مجاز به ویرایش اطلاعات گروه، ارسال پیام یا افزودن افراد به گروه باشند.
تغییر دادن تنظیمات اطلاعات گروه
 1. گفتگوی گروهی را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه «گفتگوها»، گروه را تند به راست بکشید. سپس روی بیشتر > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه > ویرایش تنظیمات گروه ضربه بزنید.
 3. درصورت تمایل، به همه شرکت‌کنندگان یا فقط مدیران اجازه دهید اطلاعات گروه را ویرایش کنند.
تغییر دادن تنظیمات پیام‌ گروه
 1. گفتگوی گروهی را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به راست بکشید. سپس روی بیشتر > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه > ارسال پیام ضربه بزنید.
 3. درصورت تمایل، به همه شرکت کنندگان یا فقط مدیران اجازه دهید پیام ارسال کنند.
شرکت‌کنندگان می‌توانند با ضربه زدن روی بخش مدیران گروه و سپس ضربه زدن روی نام مدیر موردنظر برای ارسال پیام، مستقیماً با مدیران درارتباط باشند.
تغییر نحوه افزودن سایر شرکت‌کنندگان
 1. گفتگوی گروهی را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به راست بکشید. سپس روی بیشتر > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه ضربه بزنید.
 3. درصورت تمایل، تنظیم تأیید شرکت‌کنندگان جدید را روشن کنید.
  • وقتی این تنظیم روشن باشد، مدیران باید هر کسی را که می‌خواهد به گروه بپیوندد تأیید کنند.
  • وقتی این تنظیم خاموش باشد، همه می‌توانند بدون تأیید مدیر به این گروه بپیوندند.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر