چگونگی تغییر تنظیمات مدیر گروه

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
به‌طور پیش‌فرض همه شرکت‌کنندگان گروه می‌توانند پیام ارسال کنند و اطلاعات گروه شامل عنوان، علامت یا شرح گروه را تغییر دهند. بااین‌‌حال، مدیر گروه می‌تواند تنظیمات گروه را تغییر دهد تا فقط مدیران بتوانند اطلاعات گروه را ویرایش کنند، پیام ارسال کنند یا شرکت‌کنندگان را تأیید کنند.
تغییر دادن تنظیمات اطلاعات گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس، روی بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه
  > ویرایش اطلاعات گروه
  ضربه بزنید.
 3. به همه شرکت‌کنندگان یا فقط مدیران اجازه دهید اطلاعات گروه را ویرایش کنند.
تغییر دادن تنظیمات پیام‌های گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس، روی بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه
  > ارسال پیام
  ضربه بزنید.
 3. به همه شرکت کنندگان یا فقط مدیران اجازه دهید پیام بفرستند.
تغییر دادن اجازه‌های پیوستن به گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه ضربه بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها گروه را تند به چپ بکشید. سپس، روی بیشتر
   > اطلاعات گروه ضربه بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه
  ضربه بزنید.
 3. در صورت تمایل، تنظیم تأیید شرکت‌کنندگان جدید را روشن کنید.
  • وقتی این تنظیم روشن باشد، مدیران باید هر کسی را که می‌خواهد به گروه بپیوندد تأیید کنند.
  • وقتی این تنظیم خاموش باشد، همه می‌توانند بدون تأیید مدیر به این گروه بپیوندند.
شرکت‌کنندگان می‌توانند با ضربه زدن روی بخش مدیران گروه و سپس کلیک کردن روی نام مدیر موردنظر، مستقیماً برای او پیام بفرستند.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر