Jak změnit nastavení správce skupiny

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
V rámci výchozího nastavení mohou všichni účastníci skupiny odesílat zprávy a měnit informace o skupině, včetně tématu, ikony a popisu skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit a povolit úpravy informací o skupině, odesílání zpráv či schvalování účastníků pouze správcům skupiny.
Jak změnit nastavení pro úpravy informací o skupině
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce Chaty a přidržte ji. Poté klepněte na ikonu Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Upravit nastavení skupiny.
 3. Vyberte, zda chcete, aby mohli informace o skupině měnit Všichni účastníci, nebo Pouze správci.
 4. Klepněte na OK.
Jak změnit nastavení pro odesílání zpráv
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na ikonu Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Odesílání zpráv.
 3. Vyberte, zda chcete, aby mohli posílat zprávy Všichni účastníci, nebo Pouze správci.
 4. Klepněte na OK.
Účastníci skupiny mohou správce kontaktovat přímo, klepnou-li na správce skupiny a potom na jméno správce, kterému chtějí poslat zprávu.
Jak změnit oprávnění týkající se nových účastníků
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce Chaty a přidržte ji. Poté klepněte na ikonu Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny.
 3. Vyberte, zda chcete zapnout nastavení Schvalovat nové účastníky.
  • Je-li toto nastavení zapnuto, musí správci schválit každého účastníka, který se chce ke skupině připojit.
  • Je-li toto nastavení vypnuto, mohou se ke skupině bez schválení správce připojit libovolní uživatelé.
 4. Klepněte na OK.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne