วิธีขอข้อมูลบัญชี

iPhone
Android
KaiOS
ฟีเจอร์ "ขอข้อมูลบัญชี" ช่วยให้คุณส่งคำขอและส่งออกรายงานเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีและการตั้งค่า WhatsApp ของคุณได้ รายงานจะไม่รวมข้อความของคุณ หากคุณต้องการดูข้อความนอกแอป คุณสามารถส่งออกประวัติการแชทแทนได้
โปรดทราบว่าฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานบน WhatsApp สำหรับ Windows
วิธีขอไฟล์รายงาน
  1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > บัญชี > ขอข้อมูลบัญชี
  2. แตะขอรายงาน หน้าจอจะอัปเดตสถานะเป็นส่งคำขอแล้ว
โดยทั่วไปแล้ว รายงานของคุณจะพร้อมใช้งาน 3 วันหลังจากวันที่คุณส่งคำขอ คุณสามารถดูวันที่พร้อมใช้ได้ในขณะที่รอรายงาน
หมายเหตุ:
  • เมื่อขอไฟล์รายงานแล้ว คุณไม่สามารถเลิกทำหรือยกเลิกคำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้
  • หากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือลบบัญชี คำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะถูกยกเลิกและคุณจะต้องขอไฟล์รายงานใหม่
วิธีดาวน์โหลดและส่งออกรายงาน
เมื่อรายงานพร้อมให้ดาวน์โหลด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจาก WhatsApp บนโทรศัพท์ ซึ่งจะแจ้งว่า "รายงานข้อมูลบัญชีของคุณพร้อมใช้งานแล้ว" หน้าจอขอข้อมูลบัญชีใน WhatsApp จะแจ้งระยะเวลาที่คุณต้องดาวน์โหลดรายงานก่อนที่รายงานจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา เนื่องจากรายงานนี้มีข้อมูลของคุณ คุณควรจัดเก็บ ส่ง หรืออัปโหลดไปยังบริการอื่นๆ ด้วยความระมัดระวัง
  1. ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > บัญชี > ขอข้อมูลบัญชี
  2. แตะดาวน์โหลดรายงาน จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ลงในโทรศัพท์ ซึ่งรวมถึงไฟล์ HTML และ JSON
  3. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้แตะส่งออกรายงาน > ส่งออกหรือส่งออกรายงาน ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถดูรายงานที่ดาวน์โหลดได้ใน WhatsApp
  4. ในถาดแชร์ที่ปรากฏ ให้แตะแอปภายนอกที่ต้องการส่งออกรายงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลสำเนารายงานถึงตัวเองได้
หลังจากที่ดาวน์โหลดรายงานลงในโทรศัพท์แล้ว คุณจะมีตัวเลือกเพื่อลบสำเนาที่ดาวน์โหลดออกจากโทรศัพท์อย่างถาวรได้โดยการแตะลบรายงาน > ลบหรือลบรายงานในหน้าจอขอข้อมูลบัญชี การลบรายงานจะไม่ลบข้อมูลใดๆ ของบัญชี WhatsApp
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
  • วิธีขอข้อมูลบัญชีบน KaiOS
  • วิธีส่งออกประวัติการแชท: Android | iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่