Žádost o informace o účtu

iOS
Android
KaiOS
Funkce Žádost o informace o účtu umožňuje požádat o výpis, který obsahuje informace o vašem účtu v aplikaci WhatsApp a jeho nastavení, a následně jej exportovat. Výpis nebude obsahovat vaše zprávy ani informace o kanálech či aktualizacích kanálů.
 • Chcete-li mít přístup ke svým zprávám, můžete exportovat historii svých chatů.
 • Pokud chcete mít přístup k informacím o svých kanálech, můžete požádat o kopii výpisu aktivity kanálu. V tomto článku se dozvíte, jak na to.
Upozorňujeme, že tato funkce není k dispozici v aplikaci WhatsApp pro Windows.
Jak požádat o výpis
 1. V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > klepněte na Účet > Žádost o informace o účtu.
 2. Klepněte na Požádat o výpis účtu. Obrazovka se aktualizuje a zobrazí se vám oznámení Žádost byla odeslána.
Výpis bývá většinou k dispozici za tři dny od data odeslání žádosti. V sekci Výpis bude k dispozici najdete datum doručení výpisu.
Automatické vytváření výpisů
Můžete požádat o automatické vytváření výpisů s měsíčním intervalem.
 1. V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > klepněte na Účet > Žádost o informace o účtu.
 2. V části Informace o účtu zapněte možnost Vytvářet výpisy automaticky.
Nyní bude každý měsíc vytvořen nový výpis, dokud se nerozhodnete automatické výpisy vypnout.
Vypnutí automatických výpisů
 1. V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > klepněte na Účet > Žádost o informace o účtu.
 2. V části Informace o účtu vypněte možnost Vytvářet výpisy automaticky.
Pokud automatické výpisy vypnete, nebudete dostávat každý měsíc nový výpis.
Upozornění:
 • Jakmile žádost o výpis odešlete, nelze ji odvolat ani zrušit.
 • Pokud změníte své telefonní číslo nebo odstraníte svůj účet, odeslaná žádost bude zrušena a budete muset požádat o nový výpis.
 • Pokud WhatsApp odinstalujete, automatické výpisy vytvářeny nebudou a budete muset automatické vytváření výpisů zapnout.
Jak výpis stáhnout a exportovat
Jakmile bude výpis připraven ke stažení, obdržíte v aplikaci WhatsApp na telefonu oznámení Výpis s informacemi o vašem účtu je nyní k dispozici. Na obrazovce Žádost o informace o účtu uvidíte, kolik času vám ke stažení výpisu zbývá, než jej odstraníme z našich serverů. Výpis obsahuje vaše osobní údaje. Měli byste proto být obezřetní, chystáte-li se jej pomocí jiných služeb kamkoli uložit, odeslat či nahrát.
 1. V aplikaci WhatsApp otevřete Nastavení > klepněte na Účet > Žádost o informace o účtu.
 2. Klepněte na Stáhnout výpis. Do vašeho telefonu bude stažen soubor ZIP, obsahující soubory ve formátu HTML a JSON.
 3. Jakmile bude stahování souboru dokončeno, klepněte na Exportovat výpis > EXPORTOVAT nebo Exportovat výpis. Stažený výpis v aplikaci WhatsApp zobrazit nelze.
 4. Následně se vám zobrazí panel sdílení, kde můžete zvolit externí aplikaci, do které chcete výpis exportovat. Kopii výpisu si můžete například odeslat na e-mail.
Poté, co si výpis stáhnete do telefonu, budete mít možnost staženou kopii ze svého telefonu trvale odstranit, klepnete-li na možnost Odstranit výpis > ODSTRANIT nebo Odstranit výpis na obrazovce Žádost o informace o účtu. Odstranění výpisu nezpůsobí odstranění žádných údajů z vašeho účtu WhatsApp.
V tomto článku si přečtěte, jak exportovat historii chatů.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne