ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Meta คือผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทในเครือ Meta ให้บริการ โดยมีข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะต่างหากที่ต้องปฏิบัติตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึง WhatsApp, ผลิตภัณฑ์ของ Oculus (เมื่อใช้บัญชี Oculus) และ Novi
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่