Meta कंपनीची प्रॉडक्ट्स

Meta कंपनीच्या प्रॉडक्ट्समध्ये Meta ची प्रॉडक्ट्स आणि Meta Companies ची प्रॉडक्ट्स यांचा समावेश होतो. या प्रॉडक्ट्सवर, म्हणजेच WhatsApp, Oculus ची प्रॉडक्ट्स (Oculus चे खाते वापरताना) आणि Novi यांवर - त्या विशिष्ट कंपनीच्या स्वतंत्र सेवाशर्ती आणि गोपनीयता धोरणे लागू होतात.
हे मदतीचे होते का?
होय
नाही