Meta કંપનીની પ્રોડક્ટ

Meta કંપનીની પ્રોડક્ટમાં Meta પ્રોડક્ટ અને Meta કંપનીઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી અન્ય પ્રોડક્ટ સામેલ છે; જે અલગ, પોતાની આગવી સેવાની શરતો અને પ્રાઇવસી પોલિસીને આધીન છે, જેમાં WhatsApp, Oculus પ્રોડક્ટ (Oculus એકાઉન્ટ વાપરતી વખતે) અને Noviનો સમાવેશ થાય છે.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં