Kto vám poskytuje služby WhatsApp

Platné od 1. januára 2021
Ak žijete v krajine alebo na území uvedenom nižšie (v „európskom regióne“, ktorý zahŕňa krajiny Európskej únie), služby WhatsApp vám poskytuje spoločnosť WhatsApp Ireland Limited, ktorá je tiež prevádzkovateľom údajov zodpovedným za vaše informácie, keď používate služby WhatsApp:
Andorra, Azory, Belgicko, Bulharsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanárske ostrovy, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Madeira, Maďarsko, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Nemecko, Normanské ostrovy, Nórsko, Ostrov Man, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Svätý Martin, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, výsostné územia Spojeného kráľovstva na Cypre (Akrotiri a Dhekelia) a Vatikán.
Ak nežijete v žiadnej z týchto krajín alebo na žiadnom z týchto území, služby WhatsApp vám poskytuje spoločnosť WhatsApp LLC.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie