Výber polohy pri hľadaní spoločností

Upozornenie: Táto funkcia zatiaľ nemusí byť vo vašej oblasti dostupná.
Na vyhľadanie spoločností máte dve možnosti:
  • Zdieľanie aktuálnej polohy. Údaje o polohe ostanú uložené v telefóne a obnovia sa až po opätovnom zdieľaní polohy. WhatsApp ani spoločnosti v adresári vašu polohu neuvidia. Výsledky hľadania spoločností sú zoradené podľa vzdialenosti a iných kritérií a svoju uloženú polohu môžete z telefónu kedykoľvek vymazať. V tomto článku si môžete prečítať viac o zdieľaní polohy svojho zariadenia.
  • Výber polohy. Táto možnosť je užitočná pre tých, ktorí nechcú zdieľať polohu svojho zariadenia, a pre tých, ktorí hľadajú spoločnosti v okolí svojho pracoviska alebo miesta, kde býva niekto iný.
Súkromie údajov o polohe
Než služba WhatsApp využije údaje o vašej polohe na to, aby vám pomohla nájsť spoločnosti v okolí, vaša poloha sa premení na nepresnú polohu, čo znamená, že ani WhatsApp nebude vedieť, kde presne sa nachádzate. Približné výsledky vyhľadávania sa potom odošlú naspäť do telefónu a zoradia sa podľa vzdialenosti k presnej polohe, ako aj podľa iných signálov. Vďaka tomu ani servery WhatsApp nikdy nevidia vašu presnú polohu.
Upozorňujeme, že WhatsApp používa Google ako externého poskytovateľa služieb, čo znamená, že údaje o vašej polohe sa budú zdieľať so spoločnosťou Google.
Upozornenie: Keď začnete chatovať so spoločnosťou, ktorú ste našli prostredníctvom funkcie hľadania spoločností, táto spoločnosť dostane oznámenie od WhatsApp o tom, že ste ju našli pomocou funkcie hľadania spoločností. Vaša poloha ostáva súkromná a spoločnosť ani WhatsApp ju neuvidí.
Zmena polohy
WhatsApp sa predvolene nastaví na polohu vybratú počas posledného vyhľadávania spoločností. Danú polohu môžete vždy vymazať a nastaviť novú.
  1. Na obrazovke vyhľadávania spoločnosti klepnite na polohu.
  2. Klepnite na Hlavný adresár > Vymazať aktuálne nastavenú polohu > VYMAZAŤ.
  3. WhatsApp použije vaše telefónne číslo na určenie vašej všeobecnej polohy.
Ukončenie zdieľania polohy
Môžete určiť, či chcete zdieľať svoju aktuálnu polohu, a jej zdieľanie môžete kedykoľvek ukončiť.
Ukončenie zdieľania polohy v aplikácii WhatsApp
  1. V mobilnom zariadení otvorte Nastavenia.
  2. Klepnite na Poloha > Prístup aplikácie k polohe > WhatsApp.
  3. Vyberte Odmietnuť.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie