Spomenutie v skupine

Ak ste s niekým v skupine, môžete ho spomenúť v správe. Stačí napísať symbol „@“ a vybrať meno kontaktu v zozname. Ak niekoho spomeniete, v zozname chatov sa mu vedľa neprečítanej správy zobrazí symbol oznámenia „@”“.

Poznámka:
  • Pokiaľ niekoho spomeniete v skupinovom chate, tomuto kontaktu sa pošle oznámenie, a to aj vtedy, keď má stlmené oznámenia, ak nemá stlmený aj individuálny chat s vami.
  • Meno kontaktu, ktorý spomeniete, sa môže pre ostatných členov skupiny zobraziť inak, závisí od spôsobu, ako si daný kontakt uložili vo svojom adresári.
Niekto vás spomenul v skupine
Ak vás niekto spomenul pomocou symbolu @ alebo odpovedal na vašu správu, v zozname chatov sa vedľa neprečítanej správy zobrazí symbol oznámenia „@“. Keď klepnete do chatu, klepnutím na tlačidlo „@“, ktoré sa objaví v dolnom rohu skupiny, dokážete rýchlo zistiť, v ktorých správach vás niekto spomenul alebo na ktoré správy vám niekto odpovedal.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie