Jak dodać wzmiankę w grupie?

Jeśli należysz do grupy z osobą, którą chcesz wspomnieć w wiadomości, wpisz symbol „@” i wybierz imię kontaktu. Gdy dokonasz wzmianki o wybranej osobie, otrzyma ona powiadomienie.

Uwaga: wzmianka o uczestniku grupy spowoduje zignorowanie ustawionego przez niego wyciszenia powiadomień w grupie, chyba że dana osoba wyciszyła także Wasz czat indywidualny.
Jeśli przez jakiś czas nie było Cię w grupie, dotykając przycisku „@” w dolnym rogu, szybko sprawdzisz wzmianki o Tobie i odpowiedzi na nie.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie