چگونگی اشاره کردن به شخصی در گروه

اگر با شخصی در یک گروه هستید، می‌توانید با تایپ کردن علامت ««@»» و انتخاب نام مخاطب از فهرست، به وی در پیام‌ اشاره کنید. وقتی به شخصی اشاره می‌کنید، وی در فهرست گفتگوهایش کنار پیام نخوانده یک علامت اعلان «@» مشاهده خواهد کرد.

توجه: اشاره به یک شخص در گفتگوی گروهی هرگونه تنظیمات بی‌صدا کردن را که آن شخص برای آن گروه تنظیم کرده است، لغو می‌کند، مگر اینکه او اعلان هشدار برای پیام‌های دریافتی از شما را بی‌صدا کرده باشد.
اگر در گروهی به شما اشاره شود
وقتی کسی به شما @ اشاره کرده باشد یا کسی به پیام شما پاسخ داده باشد، یک علامت اعلان «@» مشاهده خواهید کرد. وقتی روی آن گفتگو می‌زنید، سریع به پیام‌هایی می‌روید که در آنها به شما اشاره شده است یا با زدن روی دکمه «@» که در گوشه پایین آن گفتگو ظاهر می‌شود، به پیام‌هایی می‌روید که در آن به شما پاسخ داده شده است.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر