Jak zmínit účastníky ve skupinovém chatu

Pokud chcete ve své zprávě zmínit některého z účastníků skupinového chatu, zadejte nejprve symbol @ a poté zvolte jméno daného kontaktu. Jakmile někoho zmíníte, bude danému kontaktu odesláno oznámení o tom, že jej někdo označil.

Upozornění: Pokud máte oznámení skupinového chatu ztlumená a někdo vás zmíní, oznámení se vám zobrazí i přesto, že jste je ztlumili. Nezobrazí se jedině v případě, že máte ztlumený také individuální chat s osobou, která vás zmínila.
Zmínil-li vás někdo ve skupině, do které jste nějakou dobu nezavítali, zmeškané zprávy si můžete snadno zobrazit klepnutím na tlačítko se symbolem @ v dolním rohu obrazovky skupinového chatu.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne