Funkcia čakajúceho hovoru

Android
iPhone
Ak sa vám niekto pokúsi zavolať cez WhatsApp v momente, keď už s niekým v aplikácii voláte alebo máte videohovor dostanete upozornenie o prichádzajúcom type hovoru a môžete si vybrať, či hovor prijmete alebo odmietnete. Váš aktuálny prebiehajúci hovor nebude prerušený.
Ak vám niekto zavolá cez WhatsApp
Máte na výber z týchto možností:
  • Ukončiť a prijať: týmto ukončíte hovor, ktorý práve prebieha a prijmete prichádzajúci hovor.
  • Odmietnuť: týmto odmietnete prichádzajúci hovor a pokračujete v aktuálnom hovore.
Ak vám zavolá niekto mimo aplikácie WhatsApp
Ak sa vám niekto pokúša zavolať prostredníctvom pevnej linky alebo mobilného telefónu mimo aplikácie WhatsApp a vy už v aplikácii práve s niekým hovoríte alebo máte videohovor, môžete klepnúť na jednu z týchto možností:
  • Prijať: váš aktuálny hovor sa ukončí a vy môžete prijať prichádzajúci hovor.
  • Odmietnuť: týmto odmietnete prichádzajúci hovor a pokračujete v aktuálnom hovore.
  • Preveriť hovor: Asistent Google preverí daný hovor a zistí, kto volá a prečo.
Upozornenie:
  • Hovory mimo aplikácie WhatsApp môžu byť podľa sadzieb vášho operátora spoplatnené. Ak používate funkciu hlasových hovorov či videohovorov v aplikácii WhatsApp a využívate dátový roaming alebo ste prekročili svoj dátový limit, tiež vám môžu byť účtované poplatky.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie