Nastavenie automatického sťahovania

WhatsApp predvolene automaticky sťahuje obrázky cez mobilné dátové pripojenie, aby ste mali okamžitý prístup k najnovším fotografiám.

Ak chcete nastaviť automatické sťahovanie fotografií, videí alebo zvukových súborov, otvorte WhatsApp, klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
a potom na Nastavenia > Úložisko a dáta > Uložiť médiá automaticky.
Tu môžete nastaviť, kedy bude aplikácia WhatsApp automaticky sťahovať médiá.
Upozornenie: WhatsApp sa pridáva k ďalším službám, ktoré sa snažia eliminovať riziko potenciálneho preťaženia mobilných sietí počas pandémie koronavírusu (COVID-19). S cieľom zamedziť problému s prenosovou rýchlosťou mobilných sietí sme v niektorých oblastiach deaktivovali možnosť automatického sťahovania dokumentov, videí či hlasových správ.
Pri pripojení cez mobilné dáta
Vybrané médiá sa budú automaticky sťahovať, keď sa pripojíte cez mobilnú dátovú sieť.
Pri pripojení cez Wi-Fi
Vybrané médiá sa budú automaticky sťahovať, keď sa pripojíte cez Wi-Fi.
Pri roamingu
Vybrané médiá sa budú automaticky sťahovať počas roamingu.
Upozornenie: Povolenie automatického sťahovania pri roamingu môže viesť k značnému zvýšeniu platieb vášmu mobilnému operátorovi, keďže dátový roaming je často veľmi drahý.
Automaticky stiahnuté médiá sa zobrazia vo vašej galérii. Ak nechcete, aby sa médiá z aplikácie WhatsApp zobrazovali v galérii, odporúčame vám vytvoriť súbor alebo priečinok s názvom nomedia vo vnútri svojich priečinkov s obrázkami, zvukovými súbormi a videami z aplikácie WhatsApp. Tento súbor alebo priečinok môžete vytvoriť pomocou správcu súborov z Obchodu Google Play. Ak si to neskôr rozmyslíte, súbor alebo priečinok nomedia môžete jednoducho odstrániť a médiá z aplikácie WhatsApp sa opäť zobrazia vo vašej galérii.
Pomocné zdroje:
Nastavenie automatického sťahovania: iPhone
Pomohlo vám to?
Áno
Nie