วิธีกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

Android
iPhone
โดยค่าเริ่มต้น WhatsApp จะดาวน์โหลดรูปภาพผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการกำหนดค่าการดาวน์โหลดรูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงโดยอัตโนมัติ เพียงไปที่ WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
> การตั้งค่า > พื้นที่เก็บข้อมูลและข้อมูล > ดาวน์โหลดสื่ออัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติของ WhatsApp สำหรับสื่อได้จากที่นี่
หมายเหตุ: WhatsApp กำลังเข้าร่วมกับบริการอื่นๆ เพื่อลดการติดขัดของเครือข่ายมือถือที่อาจเกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อช่วยปรับปรุงปัญหาแบนด์วิดท์เครือข่ายมือถือเหล่านี้ เราได้ปิดใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับเอกสาร วิดีโอ และข้อความเสียงในบางภูมิภาค
ขณะใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ
ไฟล์สื่อที่เลือกไว้จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมือถือ
ขณะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
ไฟล์สื่อที่เลือกไว้จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
ขณะโรมมิ่ง
ไฟล์สื่อที่เลือกไว้จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อคุณโรมมิ่งอยู่
หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติขณะโรมมิ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการมือถือ เนื่องจากการโรมมิ่งข้อมูลมักจะมีราคาแพง
ไฟล์สื่อที่ดาวน์โหลดอัตโนมัติจะปรากฏในแกลเลอรีของคุณ หากต้องการให้ไฟล์สื่อทั้งหมดบน WhatsApp หยุดแสดงในแกลเลอรี เราขอแนะนำให้คุณสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ .nomedia ในโฟลเดอร์วิดีโอ ไฟล์เสียง หรือวิดีโอบน WhatsApp คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้แอปตัวสำรวจไฟล์จาก Google Play Store หากคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง เพียงแค่ลบไฟล์ .nomedia และไฟล์สื่อ WhatsApp จะแสดงในแกลเลอรีของคุณอีกครั้ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีกำหนดค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติบน: iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่