ไม่สามารถสร้างหรือกู้คืนข้อมูลสำรองบน iCloud ได้

iPhone
หากคุณมีปัญหาในการสำรองข้อมูลหรือกู้คืนข้อมูลจาก iCloud ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้
ไม่สามารถสร้างข้อมูลสำรองได้
หากคุณไม่สามารถสร้างข้อมูลสำรองบน iCloud ได้:
 • ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบบัญชีด้วย Apple ID ที่คุณใช้เข้าถึง iCloud
 • ตรวจสอบว่า iCloud Drive เปิดใช้งานอยู่ ไปที่การตั้งค่าของ iPhone > แตะที่ชื่อของคุณ > iCloud > ตรวจสอบว่า iCloud Drive เปิดใช้งานอยู่
 • ปิดและเปิดใช้งาน iCloud Drive ใหม่ ไปที่การตั้งค่าของ iPhone > แตะที่ชื่อของคุณ > iCloud > ปิดและเปิดใช้งาน iCloud Drive
 • หากเปิดใช้งาน iCloud Drive สำหรับอุปกรณ์ใดๆ โดยใช้ Apple ID ของคุณ ให้อัปเดตเป็น iOS 12 ขึ้นไปเพื่อสร้างข้อมูลสำรอง
 • ตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่เพียงพอในบัญชี iCloud เพื่อสร้างข้อมูลสำรอง คุณต้องมีพื้นที่ในบัญชี iCloud อย่างน้อย 2.05 เท่าของขนาดข้อมูลสำรองจริง
 • หากคุณต้องการสำรองข้อมูลโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ ให้เปิดใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับ iCloud
 • สำรองข้อมูลด้วยตนเองโดยไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > สำรองข้อมูลตอนนี้
 • ลองสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายอื่นด้วยตนเอง โดยใช้เครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อมากที่สุด
ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองได้
หากคุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองบน iCloud ได้:
 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังกู้คืนข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์และบัญชี iCloud เดียวกันกับที่ใช้สร้างข้อมูลสำรองขึ้น
 • หากคุณกู้คืนข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง แสดงว่าใช้รหัสผ่านหรือคีย์ที่ถูกต้องอยู่
 • ตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่เพียงพอใน iPhone เพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง คุณต้องมีพื้นที่ในบัญชี iCloud และโทรศัพท์อย่างน้อย 2.05 เท่าของขนาดข้อมูลสำรองจริงของคุณ
 • หากได้สร้างข้อมูลสำรองขึ้นโดยใช้ iCloud Drive คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลสำรองดังกล่าวได้บน iPhone ที่มี iOS 12 ขึ้นไปเท่านั้น
 • หากเปิดใช้งาน iCloud Drive บนอุปกรณ์ใดๆ โดยใช้ Apple ID คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใน iPhone ได้นอกจากจะใช้ iOS 12 ขึ้นไป
 • ลองกู้คืนข้อมูลจากเครือข่ายอื่น โดยใช้เครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อมากที่สุด
 • ปิดและเปิดใช้งาน iCloud Drive ใหม่ ไปที่การตั้งค่าของ iPhone > แตะที่ชื่อของคุณ > iCloud > ปิดและเปิดใช้งาน iCloud Drive
 • ออกจากระบบ iCloud และรีสตาร์ท iPhone โดยปิดและเปิดใหม่ จากนั้นเข้าสู่ระบบ iCloud และลองกู้คืนข้อมูลอีกครั้ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่