Nedarí sa mi vytvoriť či obnoviť zálohu v iCloude

iPhone
Ak sa vyskytnú problémy pri zálohovaní alebo obnovení údajov z iCloudu, skúste ich vyriešiť podľa nižšie uvedených krokov.
Nedarí sa mi vytvoriť zálohu
Ak sa vám nedarí vytvoriť zálohu v iCloude:
 • Overte, že ste sa prihlásili pomocou svojho účtu Apple ID, ktorý používate na prístup do iCloudu.
 • Overte, že je služba iCloud Drive zapnutá. Otvorte Nastavenia iPhonu > klepnite na svoje meno > iCloud a skontrolujte, či je zapnutá služba iCloud Drive.
 • Vypnite a znova zapnite službu iCloud Drive. Otvorte Nastavenia iPhonu > klepnite na svoje meno > iCloud, vypnite a potom znova zapnite službu iCloud Drive.
 • Ak ste službu iCloud Drive zapli na inom zariadení s vaším účtom Apple ID, zálohu budete môcť vytvoriť až po aktualizácii systému v zariadení na iOS 12 alebo novší.
 • Overte, že máte vo svojom účte iCloud dostatok voľného miesta na vytvorenie zálohy. V iCloude musíte mať k dispozícii aspoň 2,05-krát viac miesta, ako je skutočná veľkosť zálohy.
 • Ak sa pokúšate vytvoriť zálohu cez mobilnú dátovú sieť, povoľte použitie mobilných dát pre iCloud.
 • Ak chcete vykonať manuálne zálohovanie, otvorte Nastavenia aplikácie WhatsApp > Chaty > Zálohovanie chatov > Zálohovať teraz.
 • Skúste zálohovať manuálne cez inú sieť. Ideálne cez tú, ku ktorej sa pripájate najčastejšie.
Nedarí sa mi obnoviť zálohu
Ak sa vám nedarí obnoviť zálohu z iCloudu:
 • Uistite sa, že sa údaje pokúšate obnoviť z rovnakého telefónneho čísla a účtu iCloud, ako ste použili pri vytvorení zálohy.
 • Ak obnovujete zálohu šifrovanú v koncových zariadeniach, uistite sa, že používate správne heslo alebo kľúč.
 • Uistite sa, že máte v iPhone dostatok miesta na obnovenie zálohy. Vo svojom účte iCloud aj telefóne musíte mať k dispozícii aspoň 2,05-krát viac miesta, ako je skutočná veľkosť zálohy.
 • Ak ste zálohu vytvorili pomocou služby iCloud Drive, budete ju môcť obnoviť iba v iPhone s operačným systémom iOS 12 alebo novším.
 • Ak ste službu iCloud Drive zapli v akomkoľvek zariadení používajúcom váš účet Apple ID, údaje vo svojom iPhone budete môcť obnoviť len v systéme iOS 12 alebo novšom.
 • Pokúste sa obnovenie vykonať cez inú sieť. Ideálne cez tú, ku ktorej sa pripájate najčastejšie.
 • Vypnite a znova zapnite službu iCloud Drive. Otvorte Nastavenia iPhonu > klepnite na svoje meno > iCloud, vypnite a potom znova zapnite službu iCloud Drive.
 • Odhláste sa z iCloudu a reštartujte iPhone tým, že ho vypnete a potom znova zapnete. Potom sa znova prihláste do iCloudu a pokúste sa vykonať obnovenie.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie