วิธีเปิดหรือปิดใช้งานข้อความชั่วคราวในกลุ่ม

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Mac
คุณสามารถส่งข้อความที่จะหายไปใน WhatsApp ได้โดยการเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว
 • เมื่อเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว คุณสามารถเลือกให้ข้อความหายไปหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วันนับจากเวลาที่ส่ง เว้นแต่ว่าจะมีผู้เก็บข้อความไว้
 • ข้อความชั่วคราวสามารถเก็บไว้ในแชทเพื่อไม่ให้หายไปได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อความได้ในบทความนี้
 • คุณสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวสำหรับแชทที่มีอยู่หลายรายการได้ และข้อความใหม่ที่ส่งในแชทจะหายไปหลังจากระยะเวลาที่เลือก ระยะเวลาล่าสุดที่เลือกจะมีผลกับข้อความใหม่ในแชท โดยจะไม่ส่งผลต่อข้อความที่คุณส่งหรือได้รับก่อนหน้านี้
 • คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวสำหรับแชททั้งหมดหรือเลือกเฉพาะแชทได้

วิธีเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว

สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ในแชทกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ดูแลกลุ่มได้ในบทความนี้
 1. เปิดแชทกลุ่ม WhatsApp
 2. คลิกที่ชื่อกลุ่ม
 3. คลิกข้อความชั่วคราว
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้คลิกดำเนินการต่อ
 4. เลือก 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วัน
 5. เลือกแชทที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
 6. คลิก
  check
คุณยังสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวเมื่อสร้างแชทกลุ่มใหม่ได้อีกด้วย

การปิดใช้งานข้อความชั่วคราว

ทุกคนในแชทกลุ่มสามารถปิดข้อความชั่วคราวได้ทุกเมื่อ เว้นแต่ผู้ดูแลกลุ่มจะจำกัดการดำเนินการนั้นไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น คุณสามารถเลือกเก็บบางข้อความเพื่อป้องกันไม่ให้หายไปได้ตราบใดที่ยังไม่ผ่านระยะเวลาที่เลือก แต่ถ้าคุณเลือกปิดใช้งานข้อความชั่วคราว คุณจะไม่สามารถเก็บข้อความได้
 1. เปิดแชทกลุ่ม WhatsApp
 2. คลิกที่ชื่อกลุ่ม
 3. คลิกข้อความชั่วคราว
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้คลิกดำเนินการต่อ
 4. เลือกปิด
 5. เลือกแชทที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 6. คลิก
  check

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่

ใช่
ไม่ใช่