כיצד להפעיל ולכבות הודעות זמניות בקבוצה

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
תוכלו להפעיל את המצב 'הודעות זמניות' ולשלוח הודעות שייעלמו מ-WhatsApp.
 • כשהפיצ'ר מופעל, ניתן להגדיר היעלמות של הודעה אחרי 24 שעות, 7 ימים או 90 יום ממועד שליחתה, אלא אם בוחרים לשמור אותה.
 • אפשר לשמור הודעות זמניות בצ'אט כך שהן לא ייעלמו. מידע נוסף על הודעות שמורות זמין במאמר זה.
 • ניתן להפעיל את מצב ההודעות הזמניות לצ'אטים מרובים קיימים, כך שהודעות חדשות שיישלחו בצ'אט ייעלמו אחרי פרק הזמן שבחרתם. משך הזמן האחרון שנבחר חל רק על הודעות חדשות בצ'אט, ולא על הודעות קודמות ששלחתם וקיבלתם.
 • ניתן להפעיל את מצב ההודעות הזמניות בכל הצ'אטים, או בצ'אטים ספציפיים.
הפעלת הודעות זמניות
בצ'אט קבוצתי, כל המשתתפים יכולים להפעיל את מצב 'הודעות זמניות', אבל מנהלי הקבוצה יכולים לשנות את ההגדרות כך שרק הם יוכלו להפעיל או לכבות אותו. במאמר זה מוסבר כיצד לשנות את ההגדרות למנהלי קבוצות.
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp.
 2. הקישו על שם הקבוצה.
 3. הקישו על מצב הודעות זמניות.
  • אם תתבקשו, הקישו על המשך.
 4. בחרו פרק זמן: 24 שעות, 7 ימים או 90 ימים.
 5. בחרו את הצ'אטים שבהם יופעל המצב.
 6. הקישו על החלה.
ניתן גם להפעיל את מצב ההודעות הזמניות כשיוצרים צ'אט קבוצתי חדש.
כיבוי מצב 'הודעות זמניות'
כל המשתתפים בצ'אט הקבוצתי יכולים לכבות את מצב 'הודעות זמניות' בכל עת, אלא אם מנהל הקבוצה הגביל את האפשרות הזו למנהלים בלבד. אפשר לשמור הודעות ספציפיות כדי שהן לא יעלמו, כל עוד משך הזמן שהוגדר לא חלף. כדי שתהיה לכם אפשרות לשמור הודעות עליכם להפעיל את פיצ'ר ההודעות הזמניות.
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp.
 2. הקישו על שם הקבוצה.
 3. הקישו על מצב הודעות זמניות.
  • אם תתבקשו, הקישו על המשך/י.
 4. בחרו באפשרות כבוי.
 5. בחרו את הצ'אטים להשבתת המצב בהם.
 6. הקישו על החלה.
מקורות קשורים:
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא